Slepecká taktilní dlažba
Slepecká taktilní dlažba

Vyrábíme i speciální konstrukční prvky ze žuly, např. slepeckou žulovou dlažbu pro vodiící a signální pasy TAKTIL CZECHGRANITE QUADRA a TAKTIL CZECHGRANITE LINEA, oba tyto výrobky s platnými doklady dle ČSN EN a certifikací ZÚS a SONS ČR. Dále například žulové krakorce, stabilizační bloky ze žuly apod.