Hodonín
  • Žulová pamětní deska bývalých kasáren „V Hodoníně za vojáčka…“
  • Park před bývalými kasárnami, Hodonín